lunes, 8 de febrero de 2016

AL MUSEU EN FAMÍLIA 2016


L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR”

 

                                                

 

CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2016


ORGANITZA I PATROCINA: Consell Insular d’Eivissa, Departament d’Esports i Joventut.
                        
GESTIÓ TÈCNICA: Delegació d’Hípica d’Eivissa i Formentera.

EDATS I NIVELL: De 8 a 16 anys, per a al·lots i al·lotes no iniciats o sense nivell.

LLOC DE L’ACTIVITAT: Ibiza Horses, Cuadras Es Puig, Can Mayans i Club Hípico Ibiza (Sant Antoni).

DATES I HORARIS DE L’ACTIVITAT: Els diumenges 6, 13, 20 de març, 3 i 10 d'abril de 2016, de 10.00 a 13.00 hores, excepte el primer dia, que s’hauran de presentar a les 9.40 hores.

REQUISITS: INSCRIPCIONS LIMITADES PER ORDRE D’ARRIBADA FINS A UN MÀXIM DE 200 ALUMNES: 1) Butlletí d’inscripció (no pagament), al correu electrònic miquelc@conselldeivissa.es, o al Consell directament fins al 19 de febrer.

IMPORT CURSET: 30 € (inclou l’assegurança, classes, material i diploma).
NOTA IMPORTANT: No s’efectuaran devolucions si no se segueixen estrictament aquests requisits.

CONTINGUT: 5 dies de classe de muntar a cavall, equilibri, manejabilitat, trot, galopar, higiene del cavall, alimentació, anatomia del cavall, relació cavall-al·lot/a, un dia amb el veterinari, jocs i exhibicions.

(retallau per la línia de punts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ

NOM:                                                                          LLINATGES:
EDAT:              TELÈFON:                                           CORREU ELECTRÒNIC:
CENTRE ESCOLAR:
PREFERÈNCIA D’INSTAL·LACIÓ PER REALITZAR-HI EL CURSET:
  1. _____________________________________
  2. _____________________________________
  3. _____________________________________
  4. _____________________________________

Nota: Ibiza Horses fins a un màxim de 25 places.

INGRÉS: Només amb confirmació prèvia fins el 26 de febrer. Passat aquest termini, es perdrà la plaça a favor del següent alumne de la llista d'espera.
Enviau el comprovant de pagament i el butlletí d’inscripció a miquelc@conselldeivissa.es, o directament al Consell d’Eivissa, especificant nom i llinatges de l’alumne/a i el concepte “Nou curset iniciació hípica 2016 Consell d’Eivissa”.
INFORMACIÓ: Departament d’Esports i Joventut, Consell Insular d’Eivissa: Telèfon: 971-195449/51, extensió 1449/51, de 8.00 a 15.00 h.

INGRÉS DE 30 € A SA NOSTRA, ES 3004872206182000002276. FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS.

CONCEPTE: CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2016 CONSELL D’EIVISSA.