martes, 3 de febrero de 2015

MENÚ FEBRERO


CURSET HÍPICA
 “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR”

                                              CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2015


ORGANITZA I PATROCINA: Consell Insular d’Eivissa, Departament d’Esports i Joventut.
                        
GESTIÓ TÈCNICA: Delegació d’Hípica d’Eivissa i Formentera.

EDATS I NIVELL: De 8 a 16 anys, per a al·lots i al·lotes no iniciats o sense nivell.

LLOC DE L’ACTIVITAT: Ibiza Horses, Cuadras Es Puig, Can Mayans i Club Hípico Ibiza (Sant Antoni).

DATES I HORARIS DE L’ACTIVITAT: Els diumenges 1, 8, 15, 22 i 29 de març de 2015, de 10.00 a 13.00 hores, excepte el primer dia, que s’hauran de presentar a les 9.40 hores.

REQUISITS: INSCRIPCIONS LIMITADES PER ORDRE D’ARRIBADA FINS A UN MÀXIM DE 280 ALUMNES: 1) Butlletí d’inscripció (no pagament), al correu electrònic miquelc@conselldeivissa.es, o al Consell directament fins a l’11 de febrer.

IMPORT CURSET: 30 € (inclou l’assegurança, classes, material i diploma).
NOTA IMPORTANT: No s’efectuaran devolucions si no se segueixen estrictament aquests requisits.


CONTINGUT: 5 dies de classe de muntar a cavall, equilibri, manejabilitat, trot, galopar, higiene del cavall, alimentació, anatomia del cavall, relació cavall-al·lot/a, un dia amb el veterinari, jocs i exhibicions.

(retallau per la línia de punts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ

NOM:                                                                          LLINATGES:
EDAT:              TELÈFON:                                           CORREU ELECTRÒNIC:
CENTRE ESCOLAR:
PREFERÈNCIA D’INSTAL·LACIÓ PER REALITZAR-HI EL CURSET:
  1. _____________________________________ (màxim 70 places)
  2. _____________________________________ (màxim 70 places)
  3. _____________________________________ (màxim 70 places)
  4. _____________________________________ (màxim 70 places)

PAGAMENT: Només amb confirmació prèvia. Enviau el comprovant de pagament i el butlletí d’inscripció a miquelc@conselldeivissa.es, o directament al Consell d’Eivissa, especificant nom i llinatges de ’alumne/a i el concepte “Nou curset iniciació hípica 2014 Consell d’Eivissa”.
INFORMACIÓ: Departament d’Esports i Joventut, Consell Insular d’Eivissa: Telèfon: 971-195449/51, extensió 1449/51, de 8.00 a 15.00 h.

INGRÉS DE 30 € A SA NOSTRA, C/C 0487-2185-16-2000001563. FEDERACIÓ D’HÍPICA DE LES ILLES BALEARS.
CONCEPTE: CURSET D’INICIACIÓ A L’HÍPICA 2015 CONSELL D’EIVISSA.
Data i signatura